Kamu Yönetimi Eğitimi

Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmakta olup öğrencilerine yönetim disiplini ile etkin karar verme prensibini edinebilecekleri bir  eğitim programları hazırlanmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerimize, ülkemizi yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bilinçli, dürüst,ilkeli,ülke menfaatlerini düşünen,saygın bir kimliğe sahip,  sektör yöneticileri olmaları yolunda bir birey yetiştirme gayesi ile hizmet vermektedir.

Eğitim süresi 8 dönem yani 4 yıldır.Bu bölümde temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, siyaset bilimi, kamu personel yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın çözümleme ve ve sorgulama gücünü geliştirmektir. Bölüm Lisans öğretimi yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans programı ile kariyer imkanı da sunmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Devlet Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkan vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2015, Salı