Okulumuzda AFAD Çalıştayı, 17-18 Mayıs!!

Okulumuzda AFAD Çalıştayı, 17-18 Mayıs!!

ÇALIŞTAY HAKKINDA

     Geleneksel yönetim anlayışı dünyada gelişen yeni ve çok boyutlu tehdit ve risklere göre sürdürülebilir değildir. Özellikle de içinde bulunduğumuz coğrafyanın sosyal, siyasal, ekonomik ve doğal krizlerle her daim karşılaşma riski olduğu düşünüldüğünde risklerin ve krizlerin isabetli ve üzerinde çalışılmış bir kamu politikasına ve yeni bir yönetim düşüncesi çerçevesine göre ele alınması gerekmektedir. Göç dalgası, deprem, sel, terör, ekonomik krizler, siyasi ve sosyal çalkantılar, siber saldırılar sonucu gündelik hayatın felç olması, çevresel krizler, nükleer ve biyolojik saldırılar gibi birçok riskle karşılaşma ihtimali artık çok daha fazladır. Bu tehdit ve fırsatlara hazırlıklı olmak için geleneksel yönetim düşüncesinin dışında yeni bir yönetim konseptine ihtiyaç vardır. Özellikle yönetişim merkezli gelişen küresel yönetim anlayışı klasik kamu yönetimi araç ve mekanizmaları ile çözülemeyecek kadar karmaşıktır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen tehdit ve riskler çerçevesinde afet ve acil durum yönetimi tam da bu bakış açısıyla ele alınmak zorundadır.

 

     Çok boyutlu/aktörlü karar süreçlerini içeren bu yönetim modeli; daha fazla yatay düzlemde gerçekleşen, katılımcılığı önemseyen, kamu yönetimi dışındaki sivil toplum ve özel sektörü de işin içine katan, bilgi teknolojilerine hâkim, sosyal medyanın gücünü bilen ve bunu etkin kullanabilen, merkezi idare kadar yerel yönetimleri de sorumluluk sahibi kılan bir yaklaşıma sahip olmak durumundadır. Bu beklenti ve kaygılarla Türk kamu yönetiminin yeni bir kurumu olarak kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatı bir kuruluş olarak yönetişim anlayışı ekseninde oluşturulmuştur. Multidisipliner bir anlayışa sahip afet ve acil durum yönetiminin disipliner gelişimi teorik, kavramsal ve uygulama yönleriyle görülmesi ve tartışılmasıyla ilgilidir. Yerel bir yönetişimin sağlanması anlamında bu yönetim biçiminin kurumlararası işbirliği ve koordinasyon odaklı olarak geliştirilmesi için konunun muhataplarının bilgi, tecrübe ve eleştirileriyle bir araya gelmesi disiplinin ve uygulamanın gelişimi açısından önemli görülmelidir.

 

     Bu Çalıştay’da, afet ve acil durum yönetiminin yönetişim çerçevesi içinde kamu, özel sektör, sivil toplum gibi birçok farklı aktörü buluşturan bir platform olarak konunun hukuki, toplumsal, yönetsel ve psiko-sosyal boyutlarıyla ele alındığı bir akademik bir faaliyet yürütülecektir.

 

 

 

 

 

17 – 18 MAYIS 2017 / KÜTAHYA

 

 

Oturumlar

1- Klasik Yönetim Anlayışının Dönüşümü ve Kurumlararası İşbirliği

2- AFAD’a Merkezden ve Yerinden Yönetimden Bakış

3- Uluslararası Örnekler

4- Afet Yönetiminde Teknoloji

     Afet Yönetiminde Gönüllülük ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Etkileşim

Konu Başlıkları

·       Afet ve Afet Yönetimi

·       Doğal ve Beşeri Afet Türleri

·       Acil Durum Yönetimi

·       Kriz Yönetimi

·       Afetlerle Mücadelede Risk Analizi Ve Risk Yönetimi

·       Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

·       Afet Yönetimi ve Yönetişim

·       Türkiye'de Afet Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

·       Türkiye'nin Afet Yönetimi Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

·       Türkiye Acil Müdahale Planı (TAMP)

·       Afet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

·       Bir Kamu Politikası Olarak Afet Yönetimi

·       Yönetsel Bir Süreç Olarak Afet Yönetimi

·       Afet Yönetimi ve Kurumlar

·       Haberleşme, Hizmet ve Lojistik Yönetimi

·       Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimler

·       Dünya'da Afet Ve Acil Durum Yönetimi Konusundaki Gelişmeler

·       Afet Yönetiminde Uluslararası Kuruluşlar

·       Dünya'da Afet Yönetim Modelleri

·       Afet Yönetimi ve Elektronik Uygulamalar (TABB Türkiye Afet Bilgi Bankası,

        Deprem Bilgi Bankası)

·       Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşları

ÖNEMLİ TARİHLER

* Özet Metinler için Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2017

* Kayıt Tarihleri: 15 Nisan 2017 ~ 15 Mayıs 2017

Özet gönderimi için Çalıştay’ın internet sayfasına bakınız: www.afadcalistay.org

Daha fazla bilgi almak için bilgi@afadcalistay.org adresine e-posta atabilirsiniz.

DESTEKLEYENLER

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2017, Salı