AFAD Çalıştayı ve Afet Yönetimi Literatürüne Katkı

AFAD Çalıştayı ve Afet Yönetimi Literatürüne Katkı

Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenleri Doç. Dr. Özgür ÖNDER ve Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN öncülüğünde "Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar arası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı" düzenlendi.

İki gün boyunca ilgiyle izlenen çalıştayda yirmiye yakın üniversiteden akademisyen ve Başbakanlık AFAD başta olmak üzere çeşitli kuruluşlardan uzmanlar tarafından toplam 4 oturumda 30’a yakın bildiri sunuldu.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR, Kütahya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi GÖREN’in protokol konuşmalarının ardından çalıştay düzenleme komitesi adına Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN, Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali ARTUN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden emekli ve 1970’lerde ilk kez afet yönetimi konusunda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Cevat GERAY, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ gibi alanın duayen isimleri açılış konuşmalarını yaptılar.
Çalıştay çerçevesinde "Klasik Yönetim Anlayışının Dönüşümü, Yönetişim ve Kurumlararası İşbirliği", "Afet ve Acil Durum Yönetimine Merkezden ve Yerinden Yönetim Açısından Bakış", Afet ve Acil Durum Yönetiminde Teknolojik Yaklaşımlar ve Uluslararası Örnekler" ve "Afet Yönetiminde Gönüllülük ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Etkileşim" başlıklı oturumlar düzenlendi.
Oturumlarda afet yönetiminin hukuki yapısı, afet politikalarında dönüşüm, göç yönetimi, erişilebilir afet uygulamaları, afet yönetiminde yerel yönetimlerin rolü, afet yönetiminin tarihsel gelişimi, modern afet yönetiminin uluslararası örnekleri, afet yönetiminde yeni yaklaşımlar, afet yönetiminde sivil toplumun rolü, liderlik, Kızılay ve AFAD kurumları gibi birçok konu ve kurum hakkında önemli sunumlar yapılarak bilgiler paylaşıldı. 
Çalıştayın genel değerlendirme ve sonuç kısmında sunulan bildirilerin çalıştay kitabı olarak basılması kararlaştırılmıştır. Tam metin bildirileri kitabı yanında bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgür ÖNDER ve Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN'ın çabaları ve değerli katkıları sonunda afet yönetimi literatürüne önemli bir ders kitabı daha kazandırılmıştır. İki hocamızın editörlüğünü yaptıkları Afet Yönetimi isimli kitap, bu konuda çalışmaları bulunan akademisyenlerin ve konuyla ilgili uzmanların çalışmalarını içermektedir.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, Salı