Genel Bilgiler

Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmakta olup öğrencilerine yönetim disiplini ile etkin karar verme prensibini edinebilecekleri bir  eğitim programları hazırlanmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerimize, ülkemizi yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bilinçli, dürüst, ilkeli, ülke menfaatlerini düşünen, saygın bir kimliğe sahip, sektör yöneticileri olmaları yolunda bir birey yetiştirme gayesi ile hizmet vermektedir.

Eğitim süresi 8 dönem yani 4 yıldır. Bu bölümde temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, siyaset bilimi, kamu personel yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın çözümleme ve ve sorgulama gücünü geliştirmektir. Bölüm lisans öğretimi yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans programı ile kariyer imkânı da sunmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Devlet Bakanlıklarının çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkân vermektedir.

Tarihçe

Bölümümüz normal öğretim programında 1997 yılından beri Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. 2003 yılından itibaren ikinci öğretim programında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olan öğrenciler Kamu Yönetimi Lisans Mezunu derecesini almaktadır.

Kabul Koşulları

Lise diploması ile birlikte lisans eğitim sınavı sonucu ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme belgesi

Üst Kademeye Geçiş

Öğrenci lisansüstü eğitimie (YL + DR) başvurabilir

Mezuniyet Koşulları

240 kredilik ders ile birlikte 2.00 GANO

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız kamu ve özel sektörde pek çok işe başvurabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Test ve klasik sınavlar yapılmaktadır.

Bölüm Olanakları

Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olanaklarından yararlanmaktadır. 

Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerden yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunan öğretim üyelerinin yanı sıra, yine Türkiye’de ve yurtdışında seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdüren araştırma görevlilerinden oluşan nitelikli bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir.

Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu 3 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölüm öğretim elemanlarının özgeçmiş bilgisine ve bilimsel çalışmalarına şu bağlantıdan ulaşmak mümkündür: http://kamu.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/4522/akademik-kadromuz

Kamu Yönetimi Bölüm Müfredatı

1.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111311129 Sosyoloji 3+0+0 Zorunlu 5    
  111311130 İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4    
  111311131 Genel Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4    
  111311132 Matematik 3+0+0 Zorunlu 5    
  111311133 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2    
  111311302 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4    
  111311309 Genel İşletme 2+0+0 Zorunlu 4    
[G] YDS1 Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I 2+0+0 Seçmeli 2   1
        Toplam AKTS 30    
    Seçmeli Dersler          
  111311005 İngilizce I 2+0+0 Seçmeli 2 YDS1  
  111311997 Almanca I 2+0+0 Seçmeli 2 YDS1  
  111311998 Fransızca I 2+0+0 Seçmeli 2 YDS1  
  111311999 Rusça I 2+0+0 Seçmeli 2 YDS1  
               
    2.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111312102 Siyaset Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4    
  111312134 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 5    
  111312135 Mikro iktisat 3+0+0 Zorunlu 5    
  111312136 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2    
  111312139 Genel Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4    
  111312307 Medeni Hukuk 3+0+0 Zorunlu 4    
  111312317 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 4    
[G] YDS2 Yabancı Dil II Seçmeli Ders Grubu II 2+0+0 Seçmeli 2   1
        Toplam AKTS 30    
    Seçmeli Dersler          
  111312006 İngilizce II 2+0+0 Seçmeli 2 YDS2  
  111312997 Almanca II 2+0+0 Seçmeli 2 YDS2  
  111312998 Fransızca II 2+0+0 Seçmeli 2 YDS2  
  111312999 Rusça II 2+0+0 Seçmeli 2 YDS2  
               
    3.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111313001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2    
  111313100 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5    
  111313103 Siyasal Düşünceler Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 5    
  111313137 Bilg. Paket Prog.Kullanımı 0+2+0 Zorunlu 2    
  111313138 Yönetim Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4    
  111313143 Çevre Bilimleri 3+0+0 Zorunlu 4    
  111313315 Makro İktisat 2+0+0 Zorunlu 4    
  111313316 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 4    
        Toplam AKTS 30    
               
    4.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111314002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2    
  111314104 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4    
  111314105 Kamu Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4    
  111314106 Siyasi Tarih 3+0+0 Zorunlu 4    
  111314107 Siyasal Düşünceler Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 4    
  111314140 Çevre Yönetimi ve Politikaları 3+0+0 Zorunlu 4    
  111314141 Uygarlık Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4    
  111314312 Kamu Maliyesi 2+0+0 Zorunlu 4    
        Toplam AKTS 30    
               
    5.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111315108 Türk Anayasa Düzeni 3+0+0 Zorunlu 4    
  111315110 Türk Siyasal Hayatı I 3+0+0 Zorunlu 5    
  111315111 Uluslararası İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 4    
  111315130 Yerel Yönetimler I 3+0+0 Zorunlu 5    
[G] G311 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G321 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G331 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 3+0+0 Seçmeli 4   1
        Toplam AKTS 30    
    Seçmeli Dersler          
  111315504 Türkiye’nin İdari Yapısı (Seçmeli I) 3+0+0 Seçmeli 4 G331  
  111315505 Siyaset Psikolojisi (Seçmeli I) 3+0+0 Seçmeli 4 G331  
  111315506 Borçlar Hukuku (Seçmeli I) 3+0+0 Seçmeli 4 G331  
  111315600 Küreselleşme ve Çevre (Seçmeli III) 3+0+0 Seçmeli 4 G311  
  111315602 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (Seçmeli III) 3+0+0 Seçmeli 4 G311  
  111315603 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (Seçmeli III) 3+0+0 Seçmeli 4 G311  
  111315700 Ceza Hukuku (Seçmeli V) 3+0+0 Seçmeli 4 G321  
  111315701 Çatışma Çözümü 3+0+0 Seçmeli 4 G321  
               
    6.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111316113 Idari Yargılama Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5    
  111316114 Türk Siyasal Hayatı II 3+0+0 Zorunlu 5    
  111316116 Türk İdare Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4    
  111316142 Yerel Yönetimler II 3+0+0 Zorunlu 4    
[G] G312 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G322 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G332 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 3+0+0 Seçmeli 4   1
        Toplam AKTS 30    
    Seçmeli Dersler          
  111316504 Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri (Seçmeli II) 3+0+0 Seçmeli 4 G322  
  111316505 Ticaret Hukuku (Seçmeli II) 3+0+0 Seçmeli 4 G322  
  111316506 Kamu Yön. Yeni Yaklaşımlar (Seçmeli II) 3+0+0 Seçmeli 4 G322  
  111316601 Siyaset Sosyolojisi (Seçmeli IV) 3+0+0 Seçmeli 4 G332  
  111316604 Mahalli İdareler Maliyesi (Seçmeli IV) 3+0+0 Seçmeli 4 G332  
  111316605 Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 4 G332  
  111316700 Yönetim Sosyolojisi (Seçmeli VI) 3+0+0 Seçmeli 4 G312  
  111316702 Ceza Yargılama Hukuku (Seçmeli VI) 3+0+0 Seçmeli 4 G312  
  111316703 Resmi Yazışma Teknikleri (Seçmeli VI) 3+0+0 Seçmeli 4 G312  
               
    7.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111317119 Çağdaş Devlet Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5    
  111317121 Kamu Personel Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5    
  111317124 Türk Vergi Sistemi 3+0+0 Zorunlu 4    
  111317318 Kentbilim İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 4    
[G] G411 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G421 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G431 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 3+0+0 Seçmeli 4   1
        Toplam AKTS 30    
    Seçmeli Dersler          
  111317502 Türk Dış Pol. Güncel Sorunları (Seçmeli VII) 3+0+0 Seçmeli 4 G411  
  111317504 Sosyal Politika (Seçmeli VII) 3+0+0 Seçmeli 4 G411  
  111317506 Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (Seçmeli VII) 3+0+0 Seçmeli 4 G411  
  111317600 Afet Yönetimi (Seçmeli IX) 3+0+0 Seçmeli 4 G431  
  111317603 Sivil Toplum (Seçmeli IX) 3+0+0 Seçmeli 4 G431  
  111317604 Yönetim ve Denetim (Seçmeli IX) 3+0+0 Seçmeli 4 G431  
  111317700 Türkiye- AB İlişkileri (Seçmeli XI) 3+0+0 Seçmeli 4 G421  
  111317701 Demokrasi Teorileri (Seçmeli XI) 3+0+0 Seçmeli 4 G421  
  111317703 Rusça I 3+0+0 Seçmeli 4 G421  
               
    8.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  111318120 Stratejik ve Eleştirel Düşünce 3+0+0 Zorunlu 4    
  111318126 Bürokrasi ve Türk Bürokrasisi 3+0+0 Zorunlu 5    
  111318127 Kentleşme Politikaları 3+0+0 Zorunlu 4    
  111318128 Devletler Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5    
[G] G412 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G422 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 3+0+0 Seçmeli 4   1
[G] G432 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 3+0+0 Seçmeli 4   1
        Toplam AKTS 30    
    Seçmeli Dersler          
  111318505 Maliye Politikası (Seçmeli VIII) 3+0+0 Seçmeli 4 G412  
  111318506 Kent Sosyolojisi (Seçmeli VIII) 3+0+0 Seçmeli 4 G412  
  111318600 Uluslararası Çevre Politikaları (Seçmeli X) 3+0+0 Seçmeli 4 G432  
  111318603 Türkiye Ekonomisi (Seçmeli X) 3+0+0 Seçmeli 4 G432  
  111318604 Türkiye ve Ortadoğu İlişkileri (Seçmeli X) 3+0+0 Seçmeli 4 G432  
  111318700 Uluslararası İktisat (Seçmeli XII) 3+0+0 Seçmeli 4 G422  
  111318701 Siyasal İletişim (Seçmeli XII) 3+0+0 Seçmeli 4 G422  
  111318702 Yönetim ve Reform (Seçmeli XII) 3+0+0 Seçmeli 4 G422  
  111318703 Rusça II 3+0+0 Seçmeli 4 G422
 
Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, Pazartesi